Ngày Hội Nuôi Heo Đất

Ngày Hội Nuôi Heo Đất

Phong trào đã thu hút đông đảo các bạn học sinh tham gia nhiệt tình trên tinh thần tự nguyện với phương châm“ Lá lành đùm lá rách”.