Một số hình ảnh Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 (01/10/2018-07/10/2018) với chủ đề "Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân"


Tổ chức ngày đọc sách cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường vào ngày 02/10/2018.

Số lượng tham gia là 383 người.