Hội thi kể chuyện sách thiếu nhi năm học 2018-2019

Hội thi kể chuyện là một trong những hoạt động mũi nhọn của thu viện trường Tiểu học Bảo An 2. Hội thi nhằm tạo sân chơi sinh hoạt cho các em biết yêu thương, nâng nui, chăm chỉ tìm hiểu những cuốn sách và thường xuyên tham gia hoạt động thư viện tích cực hơn, qua đó góp phần nâng cao kiến thức cho việc học tập của các em được tốt hơn. Thông qua hội thi rèn luyện cho các em tính tự giác học tập, đoàn kết, giao lưu với các bạn trong trường để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. các lớp tham gia hội thi tích cực hưởng ứng phong trào vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.... Từ đó hình thành cho các em tinh thần yêu sách, đam mê với sách qua đó các em tích cực hơn với việc khai thác kho tài nguyên vô giá của nhân loại.+.0