Thông Báo

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO AN II

Số : 02/TB-THBA2                                                Bảo An, ngày 14 tháng 8 năm 2017

 

                                                THÔNG BÁO

Căn cứ Quyết định số  1435/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của Ủy  ban nhân  dân thành phố Phan Rang- Tháp Chàm về Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;  Trường tiểu học Bảo An 2, thông báo thời gian thực hiện năm học 2017-2018 như sau:

1/ Thời gian học sinh tựu trường: 7h 21/8/2017

2/ Thời gian thực hiện chương trình  tuần 1 của năm học: ngày 28/8/2017.

3/ Lễ khai giảng năm học mới: 05/9/2017.

4/ Họp cha mẹ học sinh các lớp:  27/8/2017

Nay, xin thông báo để Quý phụ huynh và các em học sinh biết.

Trân trọng!

                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                            TRẦN THỊ MÁT